Forfatterarkiv: admin

Anskaf dig et faktura program og spar penge

Du kan spare mange penge og tid ved at anskaffe dig et faktura program. Det er der mange gode grunde til. For det første er de fleste selvstændige og specielt håndværkere dårligt til at få skrevet deres fakturaer. Det er fordi de ikke finder det særligt spændende at få skrevet deres fakturaer de vil hellere koncentrere sig om det de syntes er sjovt, netop det at arbejde med det de er gode til. Tiderne hvor man kunne skrive en faktura på bagsiden af en serviet er forbi og i dag stilles der mange krav til en faktura.

En faktura skal indeholde dit cvr nummer, betalings adresse, dato for udført arbejde, forfaldsdato, momsgrundlag, momssats, modtagerens navn og eventuelt adresse. Alle disse ting skal påføres fakturaen for at sørge for at den er gyldig. Og det at den er gyldig kan have stor betydning i tilfælde af en eventuel tvist. For så står du dårligt hvis du ikke har udfyldt oplysningerne korrekt. Og uanset hvordan du står med din sag vil du virke mindre professionel hvis ikke der er en korrekt udfyldt faktura. Det er endnu en grund til at have et ordentligt faktura program.

Sidste og nok vigtigste grund til at have et ordentligt faktura program er at så betaler dine kunder. Det sker for alle virksomheder at de kan have svært ved at betale deres regninger. Så prioriterer de, de regninger som de har. Dem som skal betales nu her og dem, som kan vente. Dem som bliver betalt er typisk dem som de tror vil have konsekvenser hvis de ikke betaler til tiden. Denne kategori kommer du i hvis du har en faktura skabelon du benytter dig af og fakturerer med det samme. Venter du derimod for længe med at fakturere risikerer du at kunderne tror det er okay ikke at betale dig til tiden og så har du pludselig ikke de penge du behøver for at betale dine leverandører og risikerer dermed selv at blive en dårlig betaler.

Så et godt råd fra en selvstændig til en anden selvstændig sørg for at få dine fakturaer udfyldt, hurtigt og korrekt. Lav en skabelon og et faktura program så står du stærkt hvis der skulle opstå tvister og du burde få dine penge hurtigt du kan også klikke forbi syndflod.dk hvor der er et ar gode artikler om online regnskabsprogrammer.

Et værksted i København der hjælper alle bilejere

Hvis du søger et autoværksted i København der kan reparere alle bilmærker så klik forbi quickautoservice.dk

Her finder du et autoværksted som vil hjælpe alle bilejee til en god oplevelse, og med rimelige priser der er baseret på at få kunder til at komme tilbage år efter år.

Det er vigtigt at man kan stole på sin mekaniker, særligt hvis man ikke selv ved noget om biler, og bare gerne vil have at en professionel mekaniker gør sit bedste for at give ens bil det den har brug for.

Sådan et værksted har jeg fundet.

Længsel

Dette digt om længsel er et forsøg på at udtrykke følelsen af eksistentiel utilfredshed, som altid er med mig uanset hvor jeg går. Og det er dedikeret til alle dem, som føler som jeg.

Længsel
Den indre tomhed,
længslen efter, jeg ved ikke hvad,
fornemmelsen af at intet i denne verden kan slukke min indre tørst,
det bundløse hul i mit hjerte,
en svag fornemmelse af et fjernt minde om noget andet, noget mere,
den eksistentielle utilfredshed,
som langsomt opløser alle drømme, ønsker og håb,
og som nænsomt tvinger opmærksomheden indad.

Spar tid, penge og kræfter send en online faktura

Din faktura er din livline når du er selvstændig, kan du sende en online faktura er der stor chance for den bliver betalt hurtigere end ved traditionel fremsendelse af fakturaen. Dette er der mange årsager til.

Når din kunde modtager din faktura vil de fleste gerne betale. Men fra tid til anden kommer folk i en situation hvor de ikke kan betale din faktura til tiden. Dette behøver ikke være ond vilje men kan være de selv har økonomiske vanskeligheder. Når de ikke betaler din faktura til tiden bliver disse problemer givet videre til dig.

Vælger du at udsende en online faktura får ud flere fordele. Du kan sætte dit regnskabsprogram op til at gøre det automatisk så du slipper for besværet med selv at gøre det. Dernæst er der den fordel at regnskabsprogrammet selv kan registrere hvornår regningen bliver betalt. Det giver dig en del fordele. Så er der den fordel for din kunde at få regningen på mail eller online. De kan selv sætte deres system op automatisk til at betale regningen med det samme. På samme måde bliver deres arbejdsgang gjort nemmere.

Så der er mange gode grunde til at udsende online faktura. Du gør dit eget arbejde nemmere, du husker at få faktureret, samtidig med dine regninger dukker op samtidigt med at du sender dem. En anden fordel er du sparer en del penge på porto. Dernæst er der det faktum det er nemmere for dig at udsende regningerne og det er nemmere for dine kunder at få dem betalt. I og med det er nemmere for dine kunder at få dem betalt desto større chance er der for at de vælger at betale din regning fremfor en anden regning hvis de har likviditetsproblemer.

Der er en del regnskabsprogrammer som kan udsende online faktura, e-conomic er et af dem. Anskaffelsen af et regnskabsprogram er et must som selvstændig og anskaffelsen af et regnskabsprogram som kan udsende online faktura er klart at foretrække.

JYDSK BILLARD UNION´s ÅRSMØDE – 15. MAJ 2004 I NR. SUNDBY

1
JYDSK BILLARD UNION´s ÅRSMØDE – 15. MAJ 2004 I NR. SUNDBY
REFERAT:
JBU´s formand Harry Dahl, bød velkommen til årsmødet 2004, som vi i år har valgt at afholde i
Løvvang Bowling Center i Nr. Sundby.
Det er mig en stor fornøjelse, at se så mange ledere samlet her i dag, og jeg håber at vi får nogle
gode timer sammen, og forretningsudvalget ser frem til nogle saglige debatter udfra de udsendte
beretninger, samt om hvad der rører sig i dansk billard i dag.
En særlig velkomst skal lyde til JBU´s æresmedlem, Peter Østergaard, og de øvrige gæster der har
taget turen hertil i dag, for at overvære JBU´s årsmøde. Også en velkomst til DDBU´s repræsentant
Erik Soelberg, og til Fritjof Dittmann, der igen i år har sagt ja til at opstille som dirigent.
Inden vi går over til det egentlige årsmøde, vil jeg bede om, at vi alle rejser os – og ved et minuts
stilhed, mindes de billardkammerater vi har mistet siden sidste årsmøde, og som ikke er mere –
ingen nævnt – ingen glemt.
1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Fritjof Dittmann, som takkede for valget og derefter konstaterede, at mødet var
lovligt indvarslet.
2. Valg af mødesekretær
Til mødesekretær valgtes Hanne Rasmussen, JBU´s sekretariat.
3. Prøvelse af mandater.
Der var mødt 48 stemmeberettigede op, derudover var der 28 gæster med taleret – i alt 76
repræsentanter incl. JBU´s forretningsudvalg. – 25 klubber var repræsenteret.
4. Beretninger.
a) Formandens beretning.
Udover den skriftlige beretning som er vedlagt, kunne JBU´s formand, Harry Dahl, mundtligt
berette følgende:
Medlemsregistreringen november 2002 viste 9432 medlemmer i DDBU, hvoraf de 4777 var
medlemmer i JBU – 28. august 2003 viste registreringen at DDBU havde 9889 medlemmer altså en
stigning på 464, vi har i JBU 5010 hvilket er en stigning på 233, og det er glædeligt at konstatere, at
vi heldigvis er i fremgang – efter nogle dårlige medlemstal i 2001 og 2002.
Sidste år havde vi en enkelt klub der blev ekskluderet p.g.a. manglende indsendelse af
medlemsregistrering til DIF, det håber jeg ikke bliver tilfældet i år, og jeg håber, at alle klubber når
2
at blive registreret og kommer med i registreringen, – og det ser det ud til de er – takket være en god
indsats fra Hanne på sekretariatet.
I øvrigt er jeg personligt ikke så bange for, at vi om nogle år ikke har så mange billardspillere som
nogle gerne vil give udtryk for. – Se på vores ungdomscupper, her deltager hver gang fra ca. 30 og
opefter, vi har endda været udsat for at måtte dele en ungdomscup op i to, på grund af store
tilmeldinger – ca. 70 deltagere, og det er heldigvis et luksusproblem.
Det samme gøre sig gældende ved vores damespillere, som vi har mange af – ladiescupperne er
utroligt populære og har alle stor tilslutning.
Men der hvor vi nok har den største fremgang er efterlønnere og pensionister, men det skal vi ikke
være kede af, de er med til at holde gang i klubberne – oftest i dagtimerne, hvor klubberne tidligere
stort set var lukket. – Så jeg er meget fortrøstningsfuld med hensyn til gode medlemstal og
aktiviteter i jydsk billard.
Omkring kontingentet til DDBU blev der på koordinationsmødet givet udtryk for, at nogle
lokalunionsledere og DDBU´s bestyrelse er rygende uenige om, hvornår startbogsgebyret til DDBU
ophører, jeg var nok – og har været en af dem der mente, at i budget 2005, kunne man sætte
kontingentet ned – eller fjerne det – og det beklager jeg, idet som der står i den skriftlige beretning,
først sker noget vedrørende kontingentet til DDBU senere.
Og lad mig med det samme sige, jeg mener ikke vi skal fjerne kontingentet helt, men derimod sætte
det ned – til hvad, må tiden vise, med argumentet for at bevare kontingent, men ”det er vel rimeligt
at betale til sin moderorganisation”. – Det kan måske tænkes, at der kommer andre forsalg til den
tid, hvem ved.
Den 15. april 2004 blev der udsendt en pressemeddelelse vedr. en ny fordelingsnøgle, som tildeler
penge til DIF´s specialforbund efter mere objektive kriterier, som er på dagsordenen til DIF´s
årsmøde. 29 forbund står til nedgang, men 28 står til fremgang efter den nye fordelingsnøgle, hvor
pengene bliver tildelt efter fem faktorer, heriblandt uddannelsesaktiviteter, breddearbejde og
konkurrencearbejde. – Det bliver spændende at se om billardsporten hører til blandt de
specialforbund der står til fremgang.
Idémødet som nu er omdøbt til at hedde Billardsportens Uddannelsesweekend AFHOLDES i
Odense den 20.-22. august 2004, med en programsætning der hedder: – Klubtræner I og II, hvor
begge kurser tilbydes og der er mulighed for de der har været på kursus I at fortsætte på IIéren, og
for nye klubinstruktører vil der være mulighed for at starte på klubtræner I. Det er fra fredag til
søndag.
Lederkurset vil være lørdag og søndag, hvor klubudvikling og mange andre emner er på
programmet. – Nu er tilmeldingerne på vej ud til jer – så få jer nu tilmeldt i god tid !
Omkring de Regional Fyraftensmøder kan jeg anbefale, hvis man ikke allerede har gjort det, at læse
referaterne fra de to møder i Jydsk Billard nr. 1 2004.
Desværre måtte vi aflyse mødet i Ikast – der var ved tilmeldingsfristens udløb, en uge før mødets
afholdelse, kun to tilmeldte og minsandten om der ikke efterfølgende kom yderligere et par
tilmeldinger, men det kan vi altså til bruge til noget.
Men en ting er sikkert, vi prøver igen, det må kunne lykkes at vække de åbenbart slumrende ledere i
det midtjydske til at få sig tilmeldt i ordentlig tid.
Selvfølgelig kunne vi, de steder hvor møderne blev afholdt være flere deltagere, og det håber vi på
vi bliver næste gang vi kalder til møder, hvor vi arrangerer tre møder igen.
Desværre kan vi ikke holde årsmøder tre forskellige steder i Jylland, det kunne nok være at vi blev
nogle flere deltager, men jeg syntes generelt mange ledere er flinke til at tage køreturen og komme
3
til vores årsmøder, uanset hvor vi lægger dem. – Næste år skal vi vel se os om efter lokaliteter i
Midtjylland.
Vedrørende strukturudvalget er det således, at der i det gamle udvalg sad fire medlemmer og som
nu er blevet udvidet med fire, og så, nu venter vi spændte på, hvad dette udvalg kan berige os med i
en ny struktur indenfor billardsporten, mulighederne er mange og der skal sikkert sluges mange
kameler inden realiteterne føres ud i livet.
Billarddagen som gennemføres den 3. oktober 2004, vil jeg på det varmeste, her i dag, opfordre jer
til at være med til at afholde i jeres klub når I modtaget tilbuddet. – Der bliver trykt aviser og
streamers til omdeling og udlevering i klubberne, hvor der gerne skulle holdes åbent hus på
billarddagen.
Omkring bladsammenlægningen er det skuffende, at de øvrige lokalunioner ikke vil være med, men
vi andre kan glæde os over et godt resultat.
Det var meningen at hver klub skulle have fem blade tilsendt, men vi rendte desværre ind i et
problem med postvæsenet, som sagde at nu kunne der ikke sendes til prisen for ét blad, for nu var
der rent faktisk tre blade i ét – og det siger man udfra, at der nu er tre kolofoner, og så blev
portoudgiften en anden og større, og som I ved bliver der nu kun sendt to blade til hver klub, men
flere kan rekvireres hos sekretariaterne, hvis man ønsker det, – bladene bliver nu pakket i kuverter,
hvilket både er tidskrævende og fordyrende, og oven i det hele har staten med den nye
finanslovaftale fjernet portostøtten til klubblade med det resultat, at flere sportsgrene har stoppet
deres udgivelser. Men i øjeblikket har vi ansøgning liggende i DIF, om at modtage støtte fra en
bladpulje på 26. mill. kr. der som kompensation er oprettet af Kulturministeriet, og der har vi endnu
ikke fået noget svar fra, så vi arbejder, stadig på sagen vedrørende udsendelserne af billardbladet.
Der er så kommet udsættelse med behandling om portostøtte, idet EU-kommisionen endnu ikke har
færdigbehandlet loven bag bladpuljen, og det er blevet besluttet, at åben for en ny ansøgningsrunde
senest den 28. april 2004, for de der ikke var opmærksomme på den oprindelige ansøgningsfrist.
Vedrørende pocket, har Jakob Lyng i de sidste par måneder arbejdet med at arrangere en ny tour til
næste sæson, med flere turneringer og flere præmier. – Det er lykkedes ham at finde en titel-sponsor
og sammen med DDBU og klubberne vil dette betyde, at han næste år kan præsenterer en tour med
en større præmiesum, fordelt på syv afdelinger over hele landet.
Samtidig arbejder eliteudvalget på en objektiv udtagelsesprocedure til EM og landshold i andre
sammenhænge. Heri vil tour-resultaterne og DM-resultaterne bl.a. indgå. – Man kan se mere på
www.9-ball.dk
Jeg vil lige nævnte, at Jakob Lyng på EPBF´s generalforsamling i marts 2004, i Prag blev valgt til
medlem af court of appeal.
Vedrørende pool og snooker så hører det nu under DDBU, og derfor fylder det ikke så meget i
vores beretning, men har I spørgsmål desangående så kontakt sekretariatet.
Klubvejlederordningen i DDBU er en hjælp til selvhjælp, og DDBU har uddannet et korps af
klubvejleder. Og med støtte fra Danmarks Idrætsforbund kan DDBU nu præsentere en
klubvejlederordning, hvis primære mål er at vejlede og hjælpe klubberne med deres ønsker og
opgaveløsninger i dagligdagen.
Hermed afslutter jeg min beretning 2003-2004 og overlader til forsamlingen at vurder den og
forretningsudvalgets indsats i den forgangne sæson.
4
Men inden I får lov til det, har jeg en meddelelse jeg lige vil bekendtgøre. Som bekendt er jeg på
valg i år, og skulle jeg blive genvalgt, vil jeg gerne sige, at det bliver min sidste periode som
formand, idet jeg har valgt, til den tid at fratræde, ikke fordi jeg på nogen måde er træt at af være
med, eller på anden vis utilfreds, men tiden er nu inde, efter 25 år i forretningsudvalget, heraf 15 år
som formand – og jeg føler, at nu skal der nye friske kræfter til.
Der var følgende kommentarer til formandens beretning:
Henning Nielsen, Sønderborg Handicap Snooker Klub:
Jacob Lyng er dygtig på mange områder, men han er også svigtende på mange områder. – Sidste år
fortalte I at man har et snookerudvalg i JBU, og flere har berettet overfor mig, at de ikke ønsker at
siddet i det udvalg mere, så der skal et snookerudvalg op og står igen, – snooker er meget in i
øjeblikket, der kommer et stort boom i klubberne.
Flere er utilfredse med, at Jakob Lyng bare lave om på turneringerne uden at sende besked til
klubberne.
Fyraftensmøder er en god ide, – men opfordre til at møderne bliver tilpasset så alle kan deltage, også
dem der skal bruge offentlige transportmidler.
Og så en opfordring til andre klubber. Ikke JBU, men klubber bruger ikke postmodtager men
klubadressen når de sender post til andre klubber, og derfor når meget af posten ikke frem før et evt.
arrangement er overstået.
JBU´s årsmøder har aldrig været lagt i Sønderjylland, hvorfor ikke ?
Harry Dahl, JBU:
Om Jakob Lyng svigter eller ej, ved jeg ikke, men poolen er i fremgang, og det er snooker også nok
p.g.a. VM i Eurosport, der har været rigtig godt, og flere klubber har fået snookerborde.
Snookerudvalget har aldrig overfor os sagt noget om, at de ikke ønsker at sidde i udvalget, men vi
har ikke hørt noget fra dem. Og da der i sin tid blev nedsat et snookerudvalg blev det understreget,
at de skulle komme med deres ideer og tiltag, hvis der skulle ske noget på snookerområdet, og vi
har faktisk ikke hørt fra dem siden.
Afstande for Regionale Fyraftensmøder er måske for stor, Tinglev BK har tilbudt vi kunne holde
det der, og det er da ikke utænkeligt vi tager imod tilbuddet.
Vedr. placering af årsmøder i Sønderjylland, så vil vi aldrig placeret et møde i f.eks. Gråsten eller
Sønderborg, – vi har forsøgt os i det Sønderjydske, i samarbejde med Haderslev BK, men vi hørte
aldrig mere fra dem, og de skulle kun finde et egnet lokale. Og jeg har lavet en statistik over, hvor
vi tidligere har afholdt årsmøde, vi vælger nok Midtjylland næste år.
Johnny Sort Jensen, Aså BK:
Tak for godt samarbejde, det har været et godt år. – Jeg har læst referaterne fra de Regionale
Fyraftensmøder, at der kom mange godt ideer frem, men bliver ideerne ført ud i livet.
Harry Dahl, JBU:
Idéerne indgår i en form for idébank. – Her vil vi hente ideerne frem og arbejde videre med dem.
I Torben Jensen´s beretning står der bl.a. at der i næste sæson vil blive arrangeret senior-cup, 2-
mands hold (fri og 1-bande) det er nogle af de forslag vi har modtaget på møderne.
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.
5
b) Turneringslederens beretning.
Turneringslederens beretning er vedlagt som bilag.
Udover den skriftlige beretning havde turneringslederen følgende kommentarer.
Distancen i 3. division 3-bande er ændret til 30 point
Der kommer en ny turnering i kegler og 3-bande – Dansk Pokalturnering (landsdækkende) som skal
afvikles når holdturneringen næsten er færdig, d.v.s. opstart i februar/marts måned.
Der kommer også en ny holdturnering (kun i JBU) 2-mands hold i fri og 1-bande.
Og så starter vi forsøgsvis op med en senior-cup, i lighed med ungdom- og ladiescupper
På poolområdet er der sket et par ændringer, – bl.a. nedlægges straight pool i lokalunionerne, så den
disciplin kun kører i DDBU, og så slettes ranglistepoint for lokalunions mesterskaber, det er p.g.a.
at vi skal forsøge at få flere nye spillere med, og vi ved af erfaring at de ikke har lyst, når de helt
sikkert vil blive slået ud af en elitespiller i første runde, og når JM ikke giver point, vil elitespillerne
ikke tilmelde sig.
Kommentarer til turneringslederens beretning:
Henning Nielsen, Sønderborg Handicap Snooker Klub:
Jeg håber JBU bliver ved med at kører millenniumcuppen.
Hvorfor rykker Gråsten ud af danmarksserien, de blev jo nr. 7.
Torben Jensen, JBU:
Millenniumcuppen fortsætter, og vi håber flere ønsker at deltage.
Gråsten BK rykker ud af danmarksserien p.g.a. at vi får to vesthold ned fra elitedivisionen.
Turneringslederens beretning blev taget til efterretning.
c) Ungdoms- og uddannelsesudvalgets beretning.
Beretningen er vedlagt som bilag.
Udover den skriftlige beretning havde Mikael Toft yderligere bemærkninger:
Vi har i år haft så stor tilgang til vores ungdomscupper, så vi har besluttet at der fremover bliver lagt
to cupper på samme dato. – Og det bliver fortrinsvis de klubber som har ungdomsspillere der vil få
tildelt en cup.
Kommentarer til ungdoms- og uddannelsesudvalgets beretning:
Jørgen Jensen, Aars BK:
Vedr. landsfinalen i Sæby, så syntes jeg det var for dårligt at Sæby ikke havde købt nogle præmier
til B-finalen og til puljevinderne.
6
Derudover vil jeg gerne opfordre andre klubber der afholder cupper, brug tilmeldingsgebyret til at
bespise de unge mennesker med, for det er det pengene skal bruges til og ikke til at stoppe i
klubkassen, der er nogle steder bespisningen er under al kritik.
Tage Andersen, Sæby BK:
Pokalerne kom i sidste øjeblik, og der var kun pokaler til A-finalen, og derfor kunne vi ikke nå at
købe nogen præmier til B-finalen.
Karsten Laursen, BK Fluen:
I skal huske på, at deltagerne er kommet med til landsfinalen fordi de har vundet tidligere, og
dermed også vundet præmier, så præmierne er vel ikke det altafgørende for at deltage.
Ole Pedersen, Sindal BK
Det er meget vigtigt, at deltagerne får noget med hjem de kan mindes, det behøver ikke være en stor
og flot pokal.
Herefter blev ungdoms- og uddannelseslederens beretning taget til efterretning.
e) Dameudvalgets beretning.
Dameudvalgets beretning er vedlagt som bilag.
Kommentarer til dameudvalget beretning:
Karsten Laursen, BK Fluen:
Vi har lige afholdt ladiescup landsfinalen, og der var 11 piger som var tilmeldt med forkert snit, det
er uanstændig at vi skal bruge en time før stævnet til at regne startbog ud, og ændre puljerne.
Erik Brogaard, Brønderslev BK
Tak til de jydske piger ved landsfinalen for deres flotte billardetik. – Flere fra de øvrige unioner ”
udtrykte at vi gider ikke spille B-finalen”
Dameudvalgets beretning blev taget til efterretning uden kommentarer.
f) Bladudvalgets beretning.
Bladudvalgets beretning er vedlagt som bilag.
Kommentarer til bladudvalgets beretning:
Henning Nielsen, Sønderborg Handicap Snooker Klub:
Stævnelederne burde skrive en lille notits til bladet, fra de finaler som de er ude ved.
Harry Dahl, JBU:
Vi får rigtig mange notitser, og vi har så meget materiale, at vi altid har pladsmangel.
Bladudvalgets beretning blev taget til efterretning uden kommentarer.
g) PR-udvalgets beretning.
PR-udvalgets beretning er vedlagt som bilag.
PR-udvalgets beretning blev taget til efterretning uden kommentarer.
7
Efter beretningerne var der hædring af:
Årets spiller: – Henrik Grevsen, Brønderslev BK
Årets leder: – Thorkild Bodin, BK Frem
Årets damespiller: – Michelle Nielsen, Randers BK
Årets ungdomsspiller: – Mike Vestergaard, Aars BK
JBU´s ungdomsfond – her uddeles:
BK Frem – 1.000 kr. til hjælp til skoleturnering i Vejle Amt
Aars BK – 1.000 kr. til kørselshjælp til ungdomscupper
Læsø BK – 1.000 kr. til bl.a. deltagelse i den kommende Billardskole 2004.
Billardskolen – 100 kr. pr. JBU deltager (ca. 3.000 kr.)
Herefter var der uddeling af diplomer.
5a. Fremlæggelse af regnskabet.
Regnskabet er udsendt til alle, og kassereren gennemgik kort det udsendte.
Regnskabet blev herefter godkendt uden kommentarer.
6. Indkomne forslag.
Der var indkommet forslag fra nedenstående forslagsstillere:
Ikast Billard Klub
Forslaget er udsendt og omhandler ændring af distancer i serie 1 og 2 – Forslaget blev ikke vedtaget
idet der kom et ændringsforslag fra Brønderslev BK som var mere vidtgående.
Ændringsforslag indsendt af Brønderslev BK:
Serie 2:
0,00 – 2.49 150 point
2,50 – 3.99 200 point
4.00 – 5.99 250 point
Serie 1
6,00 – 9,99 300 point
Forslag blev vedtaget med 26 for – 20 imod.
Sindal Billard Klub:
Forslaget er udsendt og omhandler ændring af distancer i fri carambole 3-mands hold– Forslaget
blev vedtaget.
8
7. Fastsættelse af kontingent, ydelser samt budget for år 2005.
Fastsættelse af kontingent og ydelser:
Forslag fra JBU til kontingentstigning:
Forslaget er udsendt og omhandler en klubkontingent stigning fra 200 kr. til 500 kr.
Forslaget ved vedtaget 34 for og 2 imod.
Herefter fremlagde kassereren budgettet for 2005
Budgettet blev godkendt uden kommentarer.
8. Valg.
Formand, Harry Dahl genvalg
Turneringsleder, Torben Jensen genvalg
Revisor, Per Sylvest Hansen genvalg
Revisorsuppleant, Britt Kristensen genvalg
9. Eventuelt.
Karsten Laursen, BK Fluen:
BK Fluen takker for deltagelse til klubbens 60 års jubilæum.
Børge Paasch, BK Frem
Vi er glade for JBU´s hjemmeside, hvis den altså blev opdateret. Og så er der nogle af spillernes
snit der ikke passer, og cupranglisten er heller ikke opdateret.
Susanne M. Sørensen, Sindal BK:
Og så vil jeg gerne igen lave et lille reklamespot på Vendsyssel Open, som afholdes den 7. august
2004 og Sindal Open som afvikles den 21.-22. august 2004 i Sindal Billard Klub
Curt Olesen, Skagen BK:
Den 25. marts 2004 blev BK 94, Skagen, nedlagt, og samtlige spillere blev optaget som medlem i
Skagen Billard Klub.
Henrik Jørgensen, Hjallerup BK:
Jeg vil opfordre alle til at stille op til turneringerne når de nu er tilmeldt, to gange skulle spillere fra
B67 Herning komme til Hjallerup og hver gang meldte de afbud, – det er simpelthen for dårligt.
Benny Kjærsgaard, BK Frem:
Først tak for tilskuddet fra JBU´s ungdomsfond, som skal bruges til at arrangerer en skoleturnering i
Vejle Amt i forbindelse med DM i keglebillard i 2006, – hele arrangementet skal afviklet i Kolding
Storcenter, og skoleturneringen skal kører i ugen op til DM.
Johnny Sort Jensen, Aså BK:
Det lyder rigtig godt, det BK Frem har gang i omkring DM, – Aså skal have DM i 2005, og glæder
sig over at de to gange har formået at få DM til Nordjylland.
9
Og så en opfordring til JBU: – Der er så mange bare pletter på ”Jyllandskortet”, hvor der kunne
lavet en billardklub, søg om DIF midler, måske skulle JBU giver en ny klub ét års fri kontingent
eller nedsat startbogspriser det første år.
Torben Jensen, JBU:
ca. 80 – 90% af de snitfejl der forekommer har vist sig at være regnefejl i udregningen af
startbogen. Og hvorfor en spillers snit ikke stemmer med vores turneringsprogram, er den, at
såfremt en spiller har spillet f.eks. i danmarksserien i to puljer, – ja så bliver spilleren registreret to
steder, det er først når der i juni måned bliver foretaget samkørsel at snittet så passer.
Harry Dahl, JBU:
Angående nye klubber, så er vi i gang med et samarbejde med Niels Nüchel, DDBU´s
breddekonsulent, vi tager simpelthen et jyllandskort og markerer hvor vi har klubber, og opsøger de
områder ”bare pletter” og laver opsøgningsarbejde.
Johnny Sort Jensen, Aså:
Kommer vestjylland også på kortet.
Harry Dahl, JBU:
Nu er der jo lavet et strukturudvalg, og vi forventer noget godt når udvalget kommer i gang.
Dirigenten sluttede årsmødet 2004 med at takke for et godt møde, og gav herefter ordet til
formanden, Harry Dahl for en afsluttende bemærkning.
Harry Dahl takkede forsamlingen for fremmødet, det har været et godt møde, hvor vi kom vidt
omkring. Vi vil forsat gøre alt for at det kører som det gør nu, også i fremtiden. Jeg opfordrer også
klubberne til at møde talstærkt op til DDBU´s årsmøde den 13. juni 2004,på Vissenbjerg Storkro.
Fritjof Dittmann fik også en tak, og en erkendtlighed for, at han igen ledede os igennem et vellykket
årsmøde.
Til slut bad Harry Dahl forsamlingen rejse sig, og udbringe et trefoldigt leve for Jydsk Billard
Union.
Hanne Rasmussen Fritjof Dittmann
sekretær dirigent

Stress af Johny Schultz og Susanne Hird

Bogen er udgivet på Politikens forlag og er en af de få bøger om stress, der fokuserer på den del af personlighedspsykologien, som belyser ”den indre tyran”. Bogen fokuserer først og fremmest på det psykiske arbejdsmiljø. Ud over at give metoder og handlestrategier til at blive hørt, forstået og respekteret af sine omgivelser, så er der i bogen også givet en række anvisninger til, hvordan man lærer at sige fra over for sin ”indre tyran”. Politikens bog om stress adskiller sig fra sine forgængere ved at være orienteret mod en praktisk tilgang til at håndtere stress. Herved bliver bogen meget anvendelig i modsætning til andre bøger om stress, der i højere grad lægger op til selvstudium. Denne bog som værktøj vil forhåbentlig få stor betydning for mange danskere fremover.